• Cho thuê xưởng mới 5.000m2 ở KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, BRVT, 4USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 5.000m2 ở KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, BRVT, 4USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 5.000m2 ở KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, BRVT, 4USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 5.000m2 ở KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, BRVT, 4USD/m2