• Cho thuê xưởng nằm đối diện KCN Mỹ Xuân A Bà Rịa Vũng Tàu rộng 600m2
  • Cho thuê xưởng nằm đối diện KCN Mỹ Xuân A Bà Rịa Vũng Tàu rộng 600m2
  • Cho thuê xưởng nằm đối diện KCN Mỹ Xuân A Bà Rịa Vũng Tàu rộng 600m2
  • Cho thuê xưởng nằm đối diện KCN Mỹ Xuân A Bà Rịa Vũng Tàu rộng 600m2