• Cho thuê xưởng sản xuất 2.000m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng sản xuất 2.000m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng sản xuất 2.000m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng sản xuất 2.000m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng