• Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 3.000m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 3.000m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 3.000m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 3.000m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, BD