• Cho thuê xưởng SX cơ khí 1.540m2 ở KCN Đông Xuyên, BRVT, 77.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng SX cơ khí 1.540m2 ở KCN Đông Xuyên, BRVT, 77.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng SX cơ khí 1.540m2 ở KCN Đông Xuyên, BRVT, 77.000đ/m2