• Cho thuê xưởng trống 1.800m2 ở An Phú, Thuận An, giá 65.000d/m2
  • Cho thuê xưởng trống 1.800m2 ở An Phú, Thuận An, giá 65.000d/m2
  • Cho thuê xưởng trống 1.800m2 ở An Phú, Thuận An, giá 65.000d/m2
  • Cho thuê xưởng trống 1.800m2 ở An Phú, Thuận An, giá 65.000d/m2