• Cho thuê xưởng và sân bãi 5.2590m2 ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 5.2590m2 ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM
  • Cho thuê xưởng và sân bãi 5.2590m2 ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM