• Cho thuê xưởng xay lúa 1.000m2 ở Thường Tân, Tân Uyên, BD, 30tr/tháng
  • Cho thuê xưởng xay lúa 1.000m2 ở Thường Tân, Tân Uyên, BD, 30tr/tháng