• Bán đất trống 41.036m2 ở gần KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 5 triệu/m2
  • Bán đất trống 41.036m2 ở gần KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 5 triệu/m2
  • Bán đất trống 41.036m2 ở gần KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 5 triệu/m2