• Bán đất xây xưởng 10.170m2 ở Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, 50 tỷ
  • Bán đất xây xưởng 10.170m2 ở Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, 50 tỷ
  • Bán đất xây xưởng 10.170m2 ở Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, 50 tỷ
  • Bán đất xây xưởng 10.170m2 ở Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, 50 tỷ