• Bán đất xây xưởng 30.612m2 trong KCN Giang Điền, Biên Hòa, 159.5 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 30.612m2 trong KCN Giang Điền, Biên Hòa, 159.5 USD/m2