• bán hoặc cho thuê đất xưởng 10.000m2 ở KCN Hố Nai Trảng Bom Đồng Nai
  • bán hoặc cho thuê đất xưởng 10.000m2 ở KCN Hố Nai Trảng Bom Đồng Nai
  • bán hoặc cho thuê đất xưởng 10.000m2 ở KCN Hố Nai Trảng Bom Đồng Nai