• Cho thuê đất và xưởng sản xuất hạt điều 17.000m2 Tà Lài, Tân Phú, ĐN
  • Cho thuê đất và xưởng sản xuất hạt điều 17.000m2 Tà Lài, Tân Phú, ĐN
  • Cho thuê đất và xưởng sản xuất hạt điều 17.000m2 Tà Lài, Tân Phú, ĐN
  • Cho thuê đất và xưởng sản xuất hạt điều 17.000m2 Tà Lài, Tân Phú, ĐN
  • Cho thuê đất và xưởng sản xuất hạt điều 17.000m2 Tà Lài, Tân Phú, ĐN