• Cho thuê đất xây kho xưởng 60.000m2 ở ấp Bảo Định, Xuân Lộc, ĐN
  • Cho thuê đất xây kho xưởng 60.000m2 ở ấp Bảo Định, Xuân Lộc, ĐN
  • Cho thuê đất xây kho xưởng 60.000m2 ở ấp Bảo Định, Xuân Lộc, ĐN