• Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tam Phước, Biên Hòa Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tam Phước, Biên Hòa Đồng Nai, 35.000đ/m2