• Cho thuê kho 2.000m2 ở CCN An Thạnh, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang
  • Cho thuê kho 2.000m2 ở CCN An Thạnh, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang