• Cho thuê xưởng 3.000m2 ở KCN Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở KCN Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở KCN Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở KCN Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở KCN Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang, 35.000đ/m2