• Bán hoặc cho thuê xưởng KV 7.800m2 ở Bà Nho, Phú Riềng, Bình Phước
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 7.800m2 ở Bà Nho, Phú Riềng, Bình Phước
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 7.800m2 ở Bà Nho, Phú Riềng, Bình Phước
  • Bán hoặc cho thuê xưởng KV 7.800m2 ở Bà Nho, Phú Riềng, Bình Phước