• Bán xưởng sản xuất gạch KV 75.977m2 ở Lộc Ninh, Bình Phước, 47 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gạch KV 75.977m2 ở Lộc Ninh, Bình Phước, 47 tỷ