• Bán xưởng 28.000m2 ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 34 tỷ
  • Bán xưởng 28.000m2 ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 34 tỷ
  • Bán xưởng 28.000m2 ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, Bình Phước, 34 tỷ