• Bán xưởng sản xuất gỗ viên nén 4.500m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 20 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ viên nén 4.500m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 20 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ viên nén 4.500m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 20 tỷ