• Bán xưởng sx phôi nấm KV 5.000m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 6 tỷ
  • Bán xưởng sx phôi nấm KV 5.000m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 6 tỷ
  • Bán xưởng sx phôi nấm KV 5.000m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 6 tỷBán xưởng sx phôi nấm KV 5.000m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 6 tỷ