• Bán xưởng sản xuất 60.700m2 trong KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 160 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 60.700m2 trong KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 160 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 60.700m2 trong KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 160 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 60.700m2 trong KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 160 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 60.700m2 trong KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 160 tỷ