• Cho thuê nhà kho 3.600m2 trong KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê nhà kho 3.600m2 trong KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê nhà kho 3.600m2 trong KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê nhà kho 3.600m2 trong KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu