• Bán đất/cho thuê xưởng 70.110m2 ở KCN và Đô thị Becamex - Bình Phước